Дистанційне навчання

ДИСТАНЦІЙНЕ   НАВЧАННЯ  

2022-2023 н.р.


Виконуйте завдання і надсилайте на електронну адресу:

                                     stepanchukss35@gmail.com

2022-2023 р.

23 березня

 

Дата

Гру-

па

 

Предмет

 

Тема уроку, завдання

23.03.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

Виконати завдання (2 варіант)за посиланням:

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-termodinamika-328419.html

20 березня

 

Дата

Гру-

па

 

Предмет

 

Тема уроку, завдання

20.03.23

14

Матема

тика

Теорема про три перпендикуляри.

Опрацювати матеріал із підручника:

 Математика 10 кл.,  §36 (ст.227- 229) виписати основні формули в зошит. Виконати вправу 739.

20.03.23

14

Матема

тика

Розв'язування задач.

 За посиланнями записати в зошиті  розв'язування задач: https://www.youtube.com/watch?v=lQFHyf0uymw

https://www.youtube.com/watch?v=b60OGEhHIPQ

20.03.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Моделювання цілісності знань з теми з врахуванням зв'язків з хімічними, біологічними явищами.

Оформити доповідь, реферат, презентацію до відповідної тематики

23 лютого

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

23.02.23

10

Грома

дянська освіта

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження, в тому числі в умовах воєнного стану.

 Опрацювати тему (в зошиті) за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

§ 41,42  ст. 186 - 191.

23.02.23

10

Грома

дянська освіта

Практичне заняття. «Як планувати і витрачати родинний бюджет».

https://k-m-k.com.ua/wp-content/uploahttps://k-m-k.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/Gromadyanska-osvita-CHerkun-M.pdf

Скласти сімейний бюджет, підрахувати доходи та витрати, визначити бюджет вашої родини (збалансований, надлишковий чи дифіцитний)

23.02.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Cемінар. Напрямок самочинних теплових процесів у макросвіті.

Оформити доповідь, реферат, презентацію відповідної тематики.

23.02.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QssiNAouv6E

Запропоновані задачі записати в зошит.

 

03 лютого

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

03.02.23

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Напрямок самочинних теплових процесів у макросвіті.

 Оформити доповідь, реферат, презентацію до відповідної тематики.

03.02.23

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Узагальнення знань з теми.

Переглянути відеофрагмент уроку  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QssiNAouv6E

Запропоновані задачі оформити в зошит.

03.02.23

14

Матема

тика

Контрольна робота по темі "Тригонометричні функції".

Виконати завдання контрольної роботи за посиланням : https://drive.google.com/file/d/1ocTurdRsILhdsSxjPCANEyAGJ2-CHhtF/view

03.02.23

14

Матема

тика

Тригонометричні тотожності додавання. Формули подвійного і половинного аргументу.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MaTcHt6YHSM

 

Опрацювати матеріал із підручника:

 Математика 10 кл.,  §11-14 (ст.76-85) виписати основні формули в зошит. Виконати задачі: 235, 251, 268, 283.

02 лютого 

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

02.02.23

10

Громадянська освіта

Практичне  заняття на тему:  «Як аналізувати медіатексти»

Виписати схему аналізу медіатексту та виконати завд.2 (письмово)

https://history-teacher.com/civil_education/74-gromadjanska-osvta-10-klas-praktichne-zanjattja-analz-medatekstu.html

02.02.23

10

Громадянська освіта

Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Кібератаки в умовах конфлікту: хто є ціллю. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

Опрацюйте матеріал (конспект) випишіть поняття відповідно до теми уроку

https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html  стор.160.

Виконайте завдання 4,5,7 за посиланням:  

https://uahistory.co/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/26.php

02.02.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Статистичні закономірності, їх відміна від законів механіки. Зміни внутрішньої енергії.

 Переглянути  відеофрагменти уроків  за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=iJMMoT3uRlY

Опрацювати матеріал із підручника:

  https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§57, 58  ст.252– 254 (скласти конспект)

02.02.23

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки.

Переглянути відеофрагменти уроків  за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=BJVedLtC5kA

 Опрацювати матеріал із підручника:

 https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§59  ст.255– 256  (скласти конспект).

  Розв'язати вправу 376 - 379 стор. 264.

02.02.23

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Теплові машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Холодильні машини. Опрацювати матеріал із підручника:

 https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§61  ст.259– 263  (скласти конспект).

Розв'язати вправи  391, 392  стор. 264.

02.02.23

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Перетворення речовин та енергії у природі, використання цих процесів у природі.

В зошиті написати 2 приклади фізичних перетворень (відповідно до тематики) та їх роль в житті людини.

 

06 грудня

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

06.12.22

10

Громадянська освіта

Маніпулятивний вплив медіа. Маніпуляція в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду, постправду.  

Опрацювати тему (в зошиті) за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

§ 33  ст. 146 - 149.

06.12.22

10

Громадянська освіта

 Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі» і як її розпізнати.

 https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

Опрацювати:  § 34  ст. 149 – 153 (Зробити короткий конспект).

06.12.22

14

Математика

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika- 

burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.Html

Опрацювати  § 10.  ст. 70 – 72, задачі 1-4.

Вивчити формули 1-6.

06.12.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Використання знань з молекулярної фізики для пояснення фізичних, хімічних, біологічних  явищ та явищ в геграфічній оболонці. На дану темупи написати реферат, повідомлення, зробити презентацію (на вибір).

Тематичне оцінювання за посиланням:

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no4-molekularna-fizika-10-klas-323427.html

 

06.12.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

  Розв'язування задач.

 За посиланням записати в зошиті задачі:

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no4-molekularna-fizika-10-klas-323427.html

Самостійно виконати задачі № 292-296 на стор. 205  з підручника за посиланням: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

05 грудня

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

05.12.22

14

Математика

Тригонометричні функції числового аргументу.

https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika- 

burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.Html

 § 8  ст. 59 - 61. Виконайте вправи  184 - 186.

05.12.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

Вологість повітря. Прояв цих явищ у природі.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§49  ст. 213 - 216. (Вивчити матеріал, скласти конспект)

03 грудня

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

03.12.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Лабораторна робота 2.

Методи вимірювання вологості повітря.

 https://naurok.com.ua/instruciyno-metodichna-kartka-zanyattya-vimiryuvannya-vidnosno-vologosti-povitrya-112106.html\

За посиланням виконати роботу, оформити роботу в зошиті відповідно до інструкції (надсилайте для оцінювання)

03.12.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

 Властивості рідин. Змочування. Капілярні явища.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§50,51  ст. 218 -222 .

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

03.12.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Розв'язування задач.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Виконати вправи 341, 343, 362, 364.

03.12.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Кристалічні і аморфні тіла, їх властивості. Рідкі кристали. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§ 52 - 55  ст. 223 - 237.(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

29 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

29.11.22

10

Громадянська освіта

Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність. Свобода слова, свобода мас медіа, критерії демократичності суспільства.

Опрацювати тему (в зошиті) за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

§ 31  ст. 139 - 140.

29.11.22

10

Громадянська освіта

Що таке цензура. Замовні матеріали та їх ознаки. Суспільні і шкільні медіа.

 Опрацювати тему за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

§ 32  ст. 140 – 144 (Зробити короткий конспект).

29.11.22

14

Математика

Радіанне вимірювання кутів.

https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika- burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.Html

§ 7.  ст. 55 - 57. Виконайте вправи  148,149 .

29.11.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Вологість повітря. Прояв цих явищ у природі.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§49  ст. 213 - 216.

(Вивчити матеріал, скласти конспект)

29.11.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Закон Гей – Люссака, Шарля.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§46  ст. 201 -202, вправи 286 – 288.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

28 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

28.11.22

14

Математика

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

https://www.youtube.com/watch?v=SbkitESeLSs

§ 5 - 6  ст. 41 - 51.

Виконайте вправи  127, 130.

28.11.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

Розв'язування задач.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Виконайте вправи 307-317,  ст. 207.

22 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

22.11.22

10

Громадянська освіта

Тематичне оцінювання.

Виконайте контрольну роботу за посиланням:

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-temi-demokratichne-suspilstvo-ta-yogo-cinnosti-273540.html

 

22.11.22

10

Громадянська освіта

Комунікація, інформація, медіа. Інтернет. Роль інформації та медіа в сучасному світі.

  Опрацювати тему за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

§20 – 30  ст. 130 - 138.

22.11.22

14

Математика

 Контрольна робота.

 Виконайте контрольну роботу за посиланням:

 https://naurok.com.ua/test-paralelnist-pryamih-i-ploschin-u-prostori-307204.html

 

22.11.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.   

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§47  ст. 208 - 210.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

22.11.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

 

Закон Гей – Люссака, Шарля.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§46  ст. 201 -202, вправи 286 – 288.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

21 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

21.11.22

14

Математика

1

Розв'язування вправ.

 https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika- 

burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.

html

Виконайте вправи 643-645.

21.11.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

2

Ізопроцеси в газах. Закон Бойля – Маріотта.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§ 45 - 46  ст. 198 - 201.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

19 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

19.11.22

10

Громадянська освіта

 Дитячі й молодіжні громадські об’єднання. Свобода асоціацій. Молодіжні соціальні проекти.

Опрацювати тему за посиланням:  https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   §28 


19.11.22

10

Громадянська освіта

  Практичне заняття  « Що я можу зробити для своєї громади»

Презентуйте  думку  про себе, як частину громади і суспільства.

 17 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

17.11.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

Ізопроцеси в газах. Закон Бойля – Маріотта.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§ 45 - 46  ст. 198 - 201.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

17.11.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

 Закон Гей - Люссака.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§46  ст. 201 -202, вправи 286 – 288.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект)

12 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

 

Тема уроку, завдання

12.11.22

10

Громадянська освіта

Громадянське суспільство.

https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html       

В робочому зашиті опрацювати  §23  ст.108 – 111.

12.11.22

10

Громадянська освіта

Громада.

https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

 §17, 18  ст. 80 - 89

12.11.22

14

Математика

Розміщення двох площин у просторі.

Опрацювати матеріали за посиланнями:  https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika- 

burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.

Html

https://www.youtube.com/watch?v=o3b1kHFmGsk

§ 31  ст.189 -192 (вивчити теореми і основні властивості), задачі 609, 619.

12.11.22

14

Математика

  Розв'язування вправ.

 Виконати тестові завдання за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/08-11-vzaemne-rozmischennya-dvoh-ploschin-u-prostori-1794618.html

 

05 листопада

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

05.11.22

10

Громадянська освіта

1

Практичне заняття  «Як подолати гендерні стереотипи»

Проведіть  аналіз текстових та візуальних джерел:

https://www.youtube.com/watch?v=5s-76JwHUWs

https://www.youtube.com/watch?v=HL5ioIGAcTI

https://www.youtube.com/watch?v=zG9HVCGeMTY

05.11.22

10

Громадянська освіта

2

 Виконайте контрольну роботу

https://docs.google.com/document/d/1Up-E6NQ0vE89OcUOnwmOcJHatO30j639/ edit?usp=sharing&ouid=100814467425221635073 &rtpof=true&sd=true

05.11.22

14

Математика

3

   Розв'язування вправ. https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

Виконайте вправи 558, 573.

05.11.22

14

Математика

4

 Ознака паралельності прямої і площини.

Опрацювати матеріали за посиланнями: https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

 

31 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

31.10.22

14

Математика

23

  Ознака паралельності прямих.

 https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

Опрацювати в робочому зошиті § 29  ст.175- 178 (вивчити теореми).

31.10.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

29

Семінар. Вплив механіки на розвиток природничо - наукової картини світу та технічного прогресу.

Переглянути відео.

https://www.youtube.com/watch?v=LU_rim8YdqY

https://www.youtube.com/watch?v=hMjOHH7nHdU
 
Завдання:   

  Написати реферат на дану тему  (надіслати фото-звіт).

29 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

29.10.22

10

Громадянська освіта

20

Поняття стереотипів і упереджень. Поняття дискримінації. Толерантність та інклюзія.

https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html   

 §17, 18  ст. 80 - 89

29.10.22

10

Громадянська освіта

21

 Поняття конфлікту та його види. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс. https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html

  §19  ст. 90 - 95.

29.10.22

10

Громадянська освіта

22

Практичне заняття  « Подолання стереотипів».

 Презентуйте свою думку «Причини виникнення стереотипів, їх вплив на життя у багатоманітному суспільстві». 

Створіть власний  алгоритм поведінки : як уникнути стереотипів?

22 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

22.10.22

10

Громадянська освіта

12

Практичне заняття  «Організовуємо кампанію на захист прав людини у нашому місті»

https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html

 Створіть презентацію (проект) «Борці за права людини у нашому місті»

22.10.22

10

Громадянська освіта

13

 Презентуйте свою думку «Права, необхідні людині для щастя. Чому ці права важливі для людини?»

 Проаналізуйте матеріал за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=k6UjXF6_H_U

22.10.22

14

Математика

21

  Основні поняття стереометрії. Аксіоми.

 https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

Опрацювати § 28(1) ст.170 (вивчити аксіоми).

22.10.22

14

Математика

12

 Наслідки з аксіом.

Опрацювати матеріали за посиланнями: https://pidruchnyk.com.ua/402-matematika-burda-kolesnik-malovaniy-tarasenkova-10-klas.html

§ 28(2) ст.171-172 , задачі 520, 521

  15 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур

Тема уроку, завдання

15.10.22

 14

Математика

13

 Ірраціональні рівняння. Розв'язування вправ.

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

Розв'язати вправи 13.1-13.5  всі (1,2) ст.128

https://www.youtube.com/watch?v=l1DzkMLm5Vw&t=133s

15.10.22

14

Математика

14

Степінь з раціональним показником. https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

§15 ст. 141 -147.  Опрацювати матеріал письмово.

15.10.22

10

Громадянська освіта

14

Практичне заняття  «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?»

 Написати твір-роздум на тему: «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох ?»

 

15.10.22

10

Громадянська освіта

15

Практичне заняття  «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні» https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-praktichnogo-zanyattya-porushennya-prav-ditini-ta-yak-zabezpechiti-hne-dotrimannya-v-ukra-ni-259521.html

Аргументовано презентувати власну думку про дотримання і гарантування прав дитини в Україні. 

15.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

27

 Основні положення спеціальної теорії відносності.

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§31  ст. 121 -122.

(Вивчити матеріал, скласти короткий конспект) https://www.youtube.com/watch?v=s8t7mO4nDnk

 

15.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

28

Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності. Взаємозв'язок маси та енергії.   https://www.youtube.com/watch?v=4RuwR0iIIao

За посиланням опрацювати матеріал.

11 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

11.10.22

10

Громадянська освіта

12

Механізми захисту прав людини і прав дитини.

 https://shkola.in.ua/1650-hromadianska-osvita-10-klas-bakka-2018.html

 §13  ст. 58 -64.

11.10.22

10

Громадянська освіта

13

Практичне заняття  «Європейський суд з прав людини»

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-vropeyskiy-sud-z-prav-lyudini-217198.html  

 

11.10.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

21

Імпульс тіл. Закон збереження імпульсу.

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 §25  ст. 99 - 100 (скласти конспект, вивчити формули). Виконати вправи  301- 303 ст.103.   

11.10.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

22

Реактивний рух.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика » 10 клас, В. Сиротюк  https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§ 25 ст.100-103 .

11.10.22

14

Математика

12

Ірраціональні рівняння.

Опрацювати матеріали за посиланнями:

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

https://www.youtube.com/watch?v=l1DzkMLm5Vw

§ 13 ст.118-131 .

 

10 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

 

Тема уроку, завдання

10.1022

10

Фізико- астроно  мічний модуль

23

Механічна робота. Потужність.

Опрацювати матеріали: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. § 27 ст. 110-15  (скласти конспект),

https://www.youtube.com/watch?v=qgkyHq4Ufg8

 

10.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

24

 Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії.

Опрацювати матеріали:   

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.  § 26, 27  ст. 105-112.  

 (скласти короткий конспект)  

10.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

25

 Розв'язування задач.

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018 ( за посиланням) https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 В зошиті опрацювати задачі та вправи «Розв'язуємо разом» ст.113-115.

  Виконати вправи 327, 328.

10.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

26

Контрольна робота.

Самостійно виконайте контрольну роботу за посиланням:

 https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-1-z-fiziki-10-klas-kinematika-253621.html


10.10.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

19

Рівновага тіл. Момент сил.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 

§22- 23 ст. 88 - 92 (скласти конспект, вивчити матеріал).

10.10.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

20

Умова рівноваги тіл, що обертаються.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 

§ 24  ст. 92 - 95 (скласти короткий конспект, вивчити матеріал), виконати вправи 278, 279.

10.10.22

14

Матема тика

11

Зведення до раціонального вигляду членів дробових ірраціональних виразів.

Опрацювати матеріали за посиланнями: https://www.youtube.com/watch?v=ZWwQozGv0xI

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

§11 ст. 103 – 113 , виконати завдання 11.1-11.7 . ст. 108.

8 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

08.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

20

Рівновага тіл. Момент сил.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 §22- 24  ст. 88 - 95 (скласти конспект, вивчити матеріал).

08.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

21

 Імпульс тіл. Закон збереження імпульсу.

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 §25  ст. 99 - 100 (скласти конспект, вивчити формули). Виконати вправи  301- 303 ст.103.   

 

08.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

22

 Реактивний рух.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика » 10 клас, В. Сиротюк  https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§ 25 ст.100-103 .

01 жовтня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

01.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

9

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Будова Сонячної системи.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.

 https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 §11, 12  ст. 37 - 40 (скласти конспект, вивчити формули).

01.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

10

  Розв'язування задач.

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 Виконати вправи  97- 101 ст.47   

01.10.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

11

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.

Опрацювати матеріали:

підручник «Фізика » 10 клас, В. Сиротюк  https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

§13 ст. 43 - 45  (скласти конспект, вивчити формули), виконати вправи 94, 95.

27 вересня

Дата

Гру-

па

Пред

мет

ур.

 

 

Тема уроку, завдання

27.09.22

14

Матема тика

8

  Винесення множника за знак радикала. Внесення множника під знак радикала.

 В зошиті записати і вивчити  §11, ст.103- 105.

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

 

26 вересня

Дата

Гру-

па

Пред

мет

ур.

 

 

Тема уроку, завдання

26.09.22

14

Матема тика

7

 Корінь п - го степеня і його властивості.

 В зошиті записати і вивчити властивості кореня п - го степеня, §10, ст.95-103.

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

 

22 вересня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

     Тема уроку, завдання

22.09.22

10

Математика

11

Розв'язування вправ.

 https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018/stranitsa-128

Виконайте вправи 13.1-13.8 (№1,2) ст.128

https://www.youtube.com/watch?v=kjL_baSoIDI

 

20 вересня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

Тема уроку, завдання

20.09.22

10

Громадянська освіта

5

Практичне заняття  «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»

Написати есе на дану тему, аргументувати  власну  думку. 

20.09.22

10

Громадянська освіта

6

Практичне заняття  «Визначаємо  найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

Критично аналізуючи власні реальні

можливості, визначте умови для

успішної самореалізації (письмово). 

20.09.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

4

Закон додавання швидкостей.

Опрацювати матеріали:

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. §8, ст. 21-23. Вправи 1-7, 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=AZWIBUcwouM


20.09.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

5

Рівноприскорений рух. Прискорення.

Опрацювати матеріали:

 https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf 

Підручник  « Фізика » 10 клас, В. Сиротюк  §9 ст. 27-29  (дати відповіді на запитання), 

 https://www.youtube.com/watch?v=RR3aIIxIQ1w


20.09.22

14

Математика

6

Властивості функцій: монотонність, парність і непарність функцій, неперервність функцій.

Письмово опрацювати матеріали:

https://www.youtube.com/watch?v=5oBOdXwOeLA https://www.youtube.com/watch?v=g4UwiKH4cP8

 https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

 

19 вересня

Дата

Гру-

па

Предмет

ур.

 

 

Тема уроку, завдання

19.09.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

2

Механічний рух та його види. Основна задача механіки.

Опрацювати матеріали: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. § 4,5  ст. 12-15  (скласти конспект),

https://www.youtube.com/watch?v=qgkyHq4Ufg8

 

19.09.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

3

 Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху.

Опрацювати матеріали: https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. §6, 7 ст. 16-21  (скласти конспект),

https://www.youtube.com/watch?v=XwaIaAuec_w

19.09.22

10

Фізико- астроно  мічний модуль

4

Закон додавання швидкостей.

Опрацювати матеріали:

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. §8,  ст. 21-23 . Вправи 1-7, 23. 

https://www.youtube.com/watch?v=AZWIBUcwouM

19.09.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

1

Роль фізико-астрономічних знань в житті людини і суспільному розвитку.

Опрацювати матеріал:

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

 Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018.  § 2-3  ст. 9-11(скласти конспект).  

19.09.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

2

Механічний рух та його види. Основна задача механіки.

Опрацювати матеріали: 

https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. § 4,5  ст. 12-15  (скласти конспект)

https://www.youtube.com/watch?v=qgkyHq4Ufg8


19.09.22

11

Фізико- астроно  мічний модуль

3

Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху. Графіки руху. 

Опрацювати матеріали:

 https://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf

Підручник «Фізика» (рівень стандарту)10 клас, В. Сиротюк, 2018. § 4,5  ст. 12-15  (скласти конспект),

https://www.youtube.com/watch?v=qgkyHq4Ufg8

 

19.09.22

14

Матема тика

5

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. 

Опрацювати матеріали за посиланнями:

https://vshkole.com/10-klass/uchebniki/algebra/os-ister-o-v-yergina-2018

https://www.youtube.com/watch?v=N6zTRBS0r_g

https://www.youtube.com/watch?v=47FkKe6jWzI

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий